Διαβάστε εδώ ερωτήσεις - απαντήσεις μέσα από το ηλεκτρονικό τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Δείτε εδώ το φίλτρο νερού αντίστροφης όσμωσης


Η Αντίστροφη όσμωση χρησιμοποιείτε:
Σε περιοχές που δεν υπάρχει σωστή επεξεργασία νερού ή δεν υπάρχει καλή ποιότητα νερού είτε σε περιοχές που υπάρχει ελλειπής ή μή σταθερή χλωρίωση είτε λόγο αποθήκευσης του νερού σε δεξαμενή.
Ωστόσο χρησιμοποιείτε πιο συγκεκριμένα σε όλες τις περιπτώσεις που υπάρχουν ορισμένοι από τους παρακάτω ρύπους στο νερό: Νιτρικά, επικίνδυνα βαρέα μέταλλα (όπως Εξασθενές χρώμιο, Αρσενικό ) υφάλμυρο νερό, χλωριούχα, μικροβιολογικοί ρύποι, υψηλή αγωγιμότητα, υψηλή σκληρότητα, υψηλή θολότητα. Προτείνεται μόνο η τεχνολογία αντίστροφης όσμωσης, καμία άλλη τεχνολογία με άνθρακα δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική για την αφαίρεση των αναφερόμενων ρύπων.

Ωστόσο επείδή οι παραπάνω ρύποι είναι επικίνδυνοι για τον ανθρώπινο οργανισμό σε υψηλές τιμές, θα πρέπει να υπάρχει ανάλυση του νερού ακόμα και μετά φίλτρου για να διασφαλιστεί η κατακράτηση κάποιων από τους παραπάνω ρύπους σε περίπτωση που υπάρχουν σε πολύ υψηλό ποσοστό πριν την φίλτρανση. Έτσι διασφαλίζεται η ποιότητα του νερού, καθώς 1 φίλτρο νερού όσο καλής ποιότητας και να είναι, μπορεί να μας διασφαλίσει μέσα σε κάποια συγκεκριμένα ποσοστά ρύπων.

* Η αντίστροφη όσμωση Morion εμπλουτίζει, με φυσικό τρόπο, τα χρήσιμα ιχνοστοιχεία στο νερό όπως μαγνήσιο και κάλιο. Η ποιότητα του νερού μετά την όσμωση είναι κάτι παραπάνω από ιδανική, για αυτό και χρησιμοποιείται ακόμα και για την εμφιάλωση επιτραπέζιου νερού.

* Η αντίστροφη όσμωση δεν έχει καμία σχέση με την απόσταξη. Σε αντίθεση με την απόσταξη, αφήνει το νερό καλά οξυγονωμένο ώστε η γεύση του νερού να είναι πολύ κοντά στο νερό πηγής. Το απεσταγμένο νερό είναι άγευστο & άψυχο και μπορεί να γίνει επικίνδυνο για τον άνθρωπινο οργανισμό αν καταναλώνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, το PH από απόσταξη φτάνει κάτω από 5 σε αντίθεση με την όσμωση που φτάνει περίπου 6 με 7, ιδανικό PH για τον ανθρώπινο οργανισμό σύμφωνα με την...

Read More